SJÆLDNE FUGLES VISIT PÅ NÓLSOY, FÆRØERNE

Placér cursor på billederne for tekst, og klik på miniaturebillederne for at se fuld størrelse
Liste med sjældne fugle på Færøerne
 
Lunde NO. EA97678

Lunde No. EA97678 Lunde No. EA97678 Lunde No. EA97678

De sidste 151 dage af en engelsk lundes liv

Den 07. juli 2022 blev lunde nr. EA97678 mærket med en stålring og en geologger på øen Isle of May, som ligger på østsiden af Skotland. Den 05. november 2022 blev den skudt sydøst for Eysturoy, Færøerne. Eli Lassen så straks loggeren og sørgede for, at Jens-Kjeld fik den tilsendt, så den kunne blive aflæst for de meget vigtige og interessante oplysninger. Som det ses på kortet, trak lunden første ned til Biscayen og vest for Frankrig, som det var det almindeligste i ”gamle” dage, hvorefter den trak til Færøerne, hvor den så var i ca. 9 dage, inden den blev skudt.

Ifølge Mike Harris er det første gang, at en lunde med geologger først trak syd og derefter nordvest.

Medsendte fotos af fuglen er taget af Eli Lassen.

_________________________________________________________________

Opdatering 09.02.2023: Lunderne, som er fundet langs vestsiden af Frankrig og ned mod de Canariske øer, døde af sult

Man kan selvfølgelig ikke tro, at en lunde tænker som et menneske; men når det drejer sig om at skaffe føde, handler den som vi andre. Da den skotske lunde med ringnummer NO. EA97678 nåede til Sydfrankrig, opdagede den, at der ville komme til at mangle føde. Derfor valgte den at vende om og at flyve stik nord. Den kunne naturligvis ikke vide, at man skyder lunder på Færøerne om vinteren. Og det blev dens skæbne.

E.S. Lunden holdt til vest for Frankrig og nord for Portugal i 2 måneder fra august til 20. oktober 2022, hvorefter den fløj direkte mod nord. Den blev skudt 05.11.2022.

Artikel i The Herald


Lomvie Uria aalge albionis

Uria aalge albionis Uria aalge albionis

Første fund på Færøerne af en lomvie Uria aalge albionis, ringmærket som unge på Helgoland.  

Denne sydlige underart (albionis) er mere lysegrå på oversiden end de færøske lomvier. Den er kun blevet registeret tre gange før ifølge “Færøernes fugle - fakta og tal”, men den er antagelig en overset underart i de færøske farvande, lige som Uria aalge hyperborea, som er større end de færøske lomvier. Jeg har selv observeret begge underarter flere gange end de 3, som jeg er blevet registreret for.
Den 02. dec. 2021 var Hans Eli Sivertsen ude at skyde og da skød han blandt andet 4 lomvier, hvoraf de to tilhørte underarten Uria aalge albionis. Den ene af dem var ringmærket som unge 24. juni 2021 på øen Helgoland i Tyskland. Dette er første fund af en ringmærket lomvi fra Helgoland, som ligger 1200 km fra østsiden af Nólsoy, hvor den blev skudt. Ifølge “Færøsk Trækfugleatlas (The Faroese Bird Migration Atlas)” er en lomvie, som blev ringmærket ved Færøerne, fundet i Tyskland, men det vides ikke, om den lomvie var klækket på Færøerne eller på Helgoland.
N.B. En lomvieunge vejer normalt mindre end en voksen fugl. Men denne unge, som Hans Eli skød, og som kun var godt 5 måneder gammel, var fed. Den vejede 950 g, hvilket nærmer sig vægten hos en voksen lomvie.


Silkehejre Egretta garzetta

Egretta garzetta

Egretta garzetta Egretta garzetta

I  oktober 2021 blev der se flere silkehejrer rundt om på Færøerne. Flere observerede en i Tórshavn, og 17. oktober fandt Sigga Vang den død i Steinatúni (midt i Tórshavn). Hun sendte den til os, og nu har Jens-Kjeld set nærmere på den. Det var en gammel han, som blot vejede 300 g. mod dens normale vægt på 450 g. Maveindholdet blev undersøgt, og det indeholdt hverken øresten fra fisk eller plastic; men blot den sorte substans, som ses på billederne.


Blishøne Fulica atra Linnaeus 1758

Sjógvhøna (Fulica atra) Linnaeus 1758

Sjógvhøna (Fulica atra) Linnaeus 1758 Sjógvhøna (Fulica atra) Linnaeus 1758 Sjógvhøna (Fulica atra) Linnaeus 1758 Sjógvhøna (Fulica atra) Linnaeus 1758

Sjógvhøna (Fulica atra) Linnaeus 1758 Sjógvhøna (Fulica atra) Linnaeus 1758

Sjógvhøna (Fulica atra) Linnaeus 1758 Sjógvhøna (Fulica atra) Linnaeus 1758 Sjógvhøna (Fulica atra) Linnaeus 1758 Sjógvhøna (Fulica atra) Linnaeus 1758

Hoyvíkstjørn 03.05.2020

Kohejre Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

Bubulcus ibis Bubulcus ibis

Hanna Joensen fotograferede dette næste fund af kohejre for Færøerne på Sandoy 27.04.2018.
Færøernes første kohejre blev fundet og fotograferet af Tummas Tomassen i Viðareiði den 28. september 2008.


Misteldrossel Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758)

Turdus viscivorus Turdus viscivorus Turdus viscivorus

Denne misteldrossel fløj ind i et vindue hos Tórvild Østerø, Skálabotnur 20. marts 2018. Dette er 12 fund af misteldrossel på Færøerne.

Den første misteldrossel blev registeret på Færøerne den 13. november 1959.

Cepphus grylle mandtii (Lichtenstein, MHK, 1822)

Cepphus grylle mandtii (Lichtenstein, MHK, 1822)

Cepphus grylle mandtii (Lichtenstein, MHK, 1822) Cepphus grylle mandtii (Lichtenstein, MHK, 1822) Cepphus grylle mandtii (Lichtenstein, MHK, 1822)

Den 06.03.2018 observerede Bjarni Jacobsen, Sumba, en gammel tejst i vinterdragt i området Inni á Sundi, sum var meget lysere end den, man normalt ser på Færøerne. Det viste sig at være en tejst af den arktiske underart Cepphus grylle mandtii, hvis udbredelsesområde er fra Canada til Svalbard, Nordsibirien og Nordalaska.
Dette er første gang, at denne underart er registreret på Færøerne.

Sørgedue Zenaida macroura

Zenaida macroura Zenaida macroura

Den 14. november 2017 observerede Esbern í Eyðansstovu en sørgedue Zenaida macroura i Mykines. Den fløj rundt i bygden indtil den 21. november, hvorefter Esbern tog den i pleje, da den da var meget afkræftet. Den døde dog to dage senere.
Dette er første registrering af sørgedue på Færøerne, og kun er kun registreret 6 gange før i Europa.

Hør sørgeduens stemme


Turteldue Streptopelia turtur

Turtildúgva / Streptopelia turtur
Turtildúgva / Streptopelia turtur Turtildúgva / Streptopelia turtur Turtildúgva / Streptopelia turtur
Turtildúgva / Streptopelia turtur Turtildúgva / Streptopelia turtur Turtildúgva / Streptopelia turtur
Almindelig gæst
Denne turteldue blev ringmærket på Fair Isle 23.05.2016. Ringen blev affotograferet og aflæst i plantagen i Tórshavn 30.06.2016.

Læs mere


Kernebider Coccothraustes coccothraustes

Coccothraustes coccothraustes

Den 4. juni 2016 fandt Bogi Jacobsen er død kernebider i sin have, som var ringmærket i Polen. Dette er det første fund af ringmærket kernebider på Færøerne, og dette er også det første fund af en polsk ringmærket fugl på Færøerne.

Læs om fuglen

Ringmærkningsrapporten


Sortbrun and Anas rupribes

Anas rupribes
Anas rupribes Anas rupribes Anas rupribes Anas rupribes
Anas rupribes Anas rupribes Anas rupribes
Anas rupribes Anas rupribes Anas rupribes
Plantagen i Tórshavn 08.05.2016

Østlig turteldue Streptopelia orientalis
Streptopelia orientalis

Streptopelia orientalis Streptopelia orientalis Streptopelia orientalis Streptopelia orientalis

Streptopelia orientalis Streptopelia orientalis Streptopelia orientalis

Plantagen, Tórshavn 13.01.2016

Streptopelia orientalis Streptopelia orientalis

Plantagen, Tórshavn 17.01.2016
Meget sjælden, anden observation for Færøerne

Amurfalk Falco amurensis

Falco amurensis Falco amurensis

Amurfalk set for første gang på Færøerne.
Den 24. juni 2015 tog Selma Mc Intosh disse 2 fotografier af en hun amurfalk på sin trappe i Tórshavn. Amurfalk yngler i det sydlige Sibirien til det østlige Kina og Korea, og overvintrer blandt andet i Sydafrika. Amurfalk er meget sjælden i hele Europa.

Selma sendte de 2 fotografier til mig, men jeg kunne ikke artsbestemme denne falk og sendte derfor fotografierne til Søren Sørensen, som artsbestemte fuglen.


Norsk vinterlunde Fratercula arctica arctica
Fratercula arctica arctica
Der findes 3 underarter af lunder – eller 3 størrelser.
Den mindste findes bl.a. på Færøerne, og den hedder Fratercula arctica grabae. Den midterste, som er en del større, findes i Nordnorge og på Island, og den hedder Fratercula arctica arctica. Den tredie og allerstørste findes i Grønland og Novaja Semlja, og hedder Fratercula arctica naumanni .
Det sker jævnligt, at udenlandske vinterlunder kommer til Færøerne for at fouragere. Da dør er del af dem, fordi de bliver skudt – det er tilladt at skyde lunder om vinteren. Indtil i dag er 26 norske ringmærkede lunder skudt ved Færøerne om vinteren.
Den 27.01.2008 lå den norske vinterlunde på billedet nedenfor nogle bådehuse på Nólsoy. Den var så udhungret, at den ikke kunne stå på benene, så den blev aflivet lige efter at billedet var taget.
Læg mærke til det store næb på den norske lunde. Læg også mærke til den mørke kind og den manglende hvide stribe på næbbet, som er de typiske kendetegn på en vinterlunde.

Herunder kan du se, hvor de forskellige underarter yngler

Fratercula arctica
(Linnaeus, 1758) EU, NA : n Atlantic coasts
   F. a. arctica
(Linnaeus, 1758) e Canada and ne USA to Iceland, c and s Norway to s Novaya Zemlya (nw Russia)
F. a. grabae (Brehm, CL, 1831) Faroe Is. to s Norway, British Isles and nw France
    F. a. naumanni Norton, AH, 1901 n Canada and Greenland to n Novaya Zemlya (nw Russia)
Jens-Kjeld Jensen har skrevet en bog om lunden. Den kan købes via vores hjemmeside. Læs mere om bogen under Publicationer

 

Rød glente Milvus milvus
Rød glente (Milvus milvus)

Rød glente (Milvus milvus) Rød glente (Milvus milvus) Rød glente (Milvus milvus)

Rød glente (Milvus milvus)

Den 24.03.2013 fandt John-Reid Skoralíð en rød glente på den gamle Leirvíksvej. Glenten var fedtet ind i olie. Den var helt udhungret, så alt tyder på, at den er død af kulde og sult. Det er første gang, at en rød glente er registeret på Færøerne.
Rød glente er mellem 61-72 cm. lang og den ældste ringmærkede blev 25 år og 8 måneder.


Stillits Carduelis carduelis

Stillits /  Carduelis carduelis
Dánjal Ári Poulsen

Stillits /  Carduelis carduelis Stillits /  Carduelis carduelis Stillits /  Carduelis carduelis

17.04.2014 fandt Dánjal Ári Poulsen denne sjældne døde gæst, som viste sig at være en ung hun stillits. Dánjal lægger mærke til alt, så han finder det, det er værd at finde på Nólsoy.

Sort svane Cygnus atratus Skála 20.04.2014
Sort svane / Cygnus atratus
Sort svane / Cygnus atratus
Den sorte svane drikker kildevand, hvor åen løber ud i fjorden

Sort svane / Cygnus atratus

Sort svane / Cygnus atratus Sort svane / Cygnus atratus Sort svane / Cygnus atratus

 

Sort svane / Cygnus atratus Sort svane / Cygnus atratus Sort svane / Cygnus atratus Sort svane / Cygnus atratus Sort svane / Cygnus atratus

Sort svane / Cygnus atratus

Sort svane / Cygnus atratus Sort svane / Cygnus atratus Sort svane / Cygnus atratus Sort svane / Cygnus atratus

Sort svane Cygnus atratus
Sort svane kommer fra Australien og dem vi ser her, er enten undslupne fangeskabsfugle eller unger fra disse. I Storbritannien er der godt 25 par, som yngler vildt ude i naturen og i Danmark er mange bange for, at de kan udkonkurrere den hvide knopsvane. Det er især indenfor de sidste 10 år, at den sorte svane er gået meget frem i Nordeuropa. I Danmark regnes den sort svane som en invasiv art på linje med Lodden løvefod Alchemilla mollis og dræbersnegl Arion lusitanicus.
Fund af sort svane på Færøerne:
Sidst i 1930'erne var en sort svane i en længere periode ved Leitisvatn, Vágar.
I April 2002 blev der set en ved Vestmanna og antagelig var det den samme fugl, som senere blev set på Sandsvatn, Sandoy.
Petur Nolsø i Tórshavn havde på uforklarlig vis et par sorte svaner, som i 2006 fik 4 unger.
I maj måned 2012 blev en sort svane set ved Tórshavn og senere fløj den rundt på Sandoy.

Denne fra 2014, som først gang blev set på Vágseiði, Suðuroy den 12. februar, er sandsynligvis den samme, som nu opholder sig i Skálafjørður, Eysturoy. Den kan både stamme fra Storbrittanien eller fra Petur Nolsø.


Kvækerfinkerne Fringilla montifringilla & grønsiskerne Carduelis spinus er her stadig
Fringilla montifringilla & Carduelis spinus

Fringilla montifringilla Fringilla montifringilla Fringilla montifringilla Fringilla montifringilla

Tórshavn 06.05.2013

Kvækerfinke Fringilla montifringilla
Kvækerfinke / Fringilla montifringilla

Kvækerfinke / Fringilla montifringilla Kvækerfinke / Fringilla montifringilla Kvækerfinke / Fringilla montifringilla Kvækerfinke / Fringilla montifringilla

Tórshavn 30.04.2013

Grønsisken Carduelis spinus

Grønsisken / Carduelis spinus Grønsisken / Carduelis spinus Grønsisken / Carduelis spinus Grønsisken / Carduelis spinus

Tórshavn 29.04.2013
Grønsisken / Carduelis spinus
Tórshavn 02.05.2013

Splitterne Sterna sandvicensis

Splitterne / Sterna sandvicensis

Den største invasion man ved om af splitterner Sterna sandvicensis på Færøerne, blev registreret i april måned 2013.

Første gang en splitterne blev registreret på Færøerne, var da denne på billedet blev sendt til udstopning. Den blev fundet død i Sørvágur, Vágar den 29.03.1980. I 2008 var der 3 observationer af splitterne, men om det var tale om 3 forskellige splitterner eller den samme fugl, som blev set 3 gange, vides ikke.

Først i april så Hanna Joensen 3 splitterner ved Sandur på Sandoy, de holdt til der i flere dage. En blev fotograferet 85 sømil syd for Akraberg på Suðuroy. Poul Johannes Simonsen så en i flere dage i Hvannasund på Viðoy, foruden at flere andre blev set på Nordøerne og ved Skálafjørðurin. Den sidste blev set af Hans Eli Sivertsen i Sandágerði den 20.04.2013. Så mindst 5 eller 6 splitterner besøgte Færøerne i april 2013.


Havørn Haliaeetus albicilla

Havørn / Haliaeetus albicilla Havørn / Haliaeetus albicilla

PJS fotograferede denne unge havørn Haliaeetus albicilla 07. april 2013 mellem Borðoy og Viðoy. Dette er den 8 observation af havørn siden 1842, hvoraf den sidste blev registeret i 1998.

Sølvhejre Ardea alba
Sølvhejre / Ardea alba
Sølvhejre / Ardea alba
Denne udstoppede sølvhejre blev fundet død i Søltuvík på Sandoy lige før julen 2012.

Ringnæbbet måge Larus delawarensis på besøg
Larus delawarensis

Larus delawarensis Larus delawarensis

Larus delawarensis Larus delawarensis Larus delawarensis

Larus delawarensis Larus delawarensis Larus delawarensis Larus delawarensis

Larus delawarensis

Larus delawarensis Larus delawarensis Larus delawarensis

Jens-Kjeld Jensen & Larus delawarensis
10. marts 2013 fangede Jens-Kjeld en ringnæbbet måge i Tórshavn. Hann aflusede og ringmærkede fuglen, inden han slap den løs igen.

Silkehale Bombycilla garrulus
Silkehale / Bombycilla garrulus 12.11.2012 Silkehale / Bombycilla garrulus 12.11.2012
Silkehale / Bombycilla garrulus 2012

Invasion af silkehaler: De første silkehaler, jeg hørte om var den 22.10.12 i Sandavági. De næste 3 uger var det mange over hele landet, men siden er der kun set enkelte.


Gulnæbbet albatros Thalassarche chlororhynchos

Gulnæbbet / albatros Thalassarche chlororhynchos Gulnæbbet / albatros Thalassarche chlororhynchos

Læs artiklen


Boneparte måge Chroicocephalus philadelphia (Larus philadelphia)

Boneparte måge / Chroicocephalus philadelphia Boneparte måge / Chroicocephalus philadelphia

Boneparte måge er kun observeret en gang på Færøerne, denne blev fotograferet i januar 2012


Hvidvinget måge Larus glaucoides dør af sult
Hvidvinget måge / Larus glaucoides

Hvidvinget måge / Larus glaucoides Hvidvinget måge / Larus glaucoides Hvidvinget måge / Larus glaucoides Hvidvinget måge / Larus glaucoides

Hvidvinget måge Larus glaucoides yngler på Grønland og lidt længere mod vest yngler kumliens måge Larus glaucoides kumlieni,som er en underart af hvidvinget måge.
Ikke siden januar/februar 1983 har vi haft en så stor invasion af hvidvingede måger på Færøerne, som nu først i januar 2012. De hvidvingede måger er overalt og jeg har snakket med fiskere, som siger at der er 30-40 fugle rundt om båden hele tiden.
Da det er normalt at spise blandt andet hvidvingede måger og gråmåger Larus hyperboreus på Færøerne, har jeg haft mulighed for at undersøge nogle af disse hvidvingede måger lidt nærmere. De var alle på nær én radmagre og på kanten til at dø af sult.
Hvidvinget måge ses almindeligt på Færøerne om vinteren og undersøgelser viser, at normalt er 96% af fuglene hunner; men kønsfordelingen i denne invasion er på 80% hanner og 20% hunner, og sådan en kønsfordeling har jeg aldrig tidligere set her. Man kan forestille sig, at da hunnerne er mindre, klarer de sig ikke så godt i konkurrencen om føden og trækker derfor væk i forsøg på at finde områder, hvor konkurrencen ikke er så stor. Når nu hanner dukker op på Færøerne i et så stort antal, tyder det på på en ekstrem fødemangel på Grønland. Alt tyder på, at de simpelthen er flygtet fra Grønland  på grund af fødemangel; men spørgsmålet er så, om der er nogen redning at hente her på Færøerne, hvor fuglene har sultet de mange senere år. 
Modsat invasionen i 1983 er der kun få af mågerne, som ligner den vestlige bestand af baffinmågen Larus glaucoides kumlieni fra Baffin Islands, men de kommer måske lidt senere. Kumliensmågen Larus glaucoides kumlieni varierer meget og der er mange mellemformer, men som helhed er ungfuglene mørkere, mens de gamle udfarvede har mørke tegninger på håndsvingfjerene.

Hvidvinget måge / Larus glaucoides Hvidvinget måge / Larus glaucoides Hvidvinget måge / Larus glaucoides

Opdatering 09.01.2012

Hvidvinget måge / Larus glaucoides Hvidvinget måge / Larus glaucoides Hvidvinget måge / Larus glaucoides

Den 08.01.2012 lå denne hvidvingede måge på kajen på Nólsoy, for afkræftet til at flyve. Den orkede kun at stå op et lille øjeblik, inden den måtte lægge sig ned igen. Det er en han og den vejer 575 g. Normalvægten på sådan en stor han burde være omkring 300 g. mere.

Hvidvinget måge / Larus glaucoides

Læg mærke til hovedlusen af arten Saemundssonia (Saemundssonia) lari (O. Fabricius, 1780)

Opdatering 11.01.2012

Hvidvinget måge / Larus glaucoides Hvidvinget måge / Larus glaucoides Hvidvinget måge / Larus glaucoides Hvidvinget måge / Larus glaucoides

11. januar 2012 lå der 38 hvidvingede måger i brændingen i Hálgutoft, lige syd for havnen Klivar på Nólsoy og spiste små krabbedyr. Der lå også en stor død han som vejede 489 g. oppe på land. Ingen på Nólsoy har nogensinde før set så mange hvidvingede måger på en gang.

Kumliens måge Larus glaucoides kumlieni

Kumliens måge / Larus glaucoides kumlieni Kumliens måge / Larus glaucoides kumlieni Kumliens måge / Larus glaucoides kumlieni

Denne gamle han var på Nólsoy 12.01.2012


Læs DOF's artikel "Grønlandsk kulde sender arktiske måger til Danmark"


Husrødstjert Phoenicurus ochruros

Husrødstjert / Phoenicurus ochruros Husrødstjert / Phoenicurus ochruros Husrødstjert / Phoenicurus ochruros

Dette er den tiende husrødstjert for Færøerne og den første, som nogensinde er blevet ringmærket her.

Karmindompap Carpodacus erythrinus
Karmindompap / Carpodacus erythrinus

Karmindompap / Carpodacus erythrinus Karmindompap / Carpodacus erythrinus Karmindompap / Carpodacus erythrinus

29.08.2011 ringmærkede jeg 3 unge karmindompapper på Nólsoy. De blev fanget i helgolandsfælden.

Kaprustand Tadorna cana
Tadorna cana Tadorna cana Tadorna cana

12. maj 2011 var denne kaprustand på visit i Tórshavn. Den stammer oprindelig fra Sydafrika, så denne er helst en undsluppet fangeskabsfugl, hjemmehørende i et af vores nabolande.


For første gang har blåmejse Cyanistes caeruleus overvintret på Færøerne i 2010/2011

Blåmejse / Cyanistes caeruleus Blåmejse / Cyanistes caeruleus Blåmejse / Cyanistes caeruleus

Blåmejse Cyanistes caeruleus blev registreret for første gang på Færøerne den 06.12.2010. Jeg vil formode, at blåmejsen er kommet til Færøerne sammen med de 4 musvitter i oktober måned. Denne blåmejse er selvfølgelig også den første blåmejse, som nogensinde har overvintret på Færøerne.

For første gang har musvit Parus major overvintret på Færøerne i 2010/2011

Stórtíta / Parus major Stórtíta / Parus major Stórtíta / Parus major

For første gang nogensinde har 4 musvitter overvintret på Færøerne. Det lykkedes mig at ringmærke den ene af dem.


Musvit Parus major
Musvit / Parus major Musvit / Parus major Musvit / Parus major

Musvit / Parus major Musvit / Parus major Musvit / Parus major Musvit / Parus major

Der er blevet observeret flere musvitter på Færøerne i oktober måned 2010, blandt andet denne fotograferede.

Musvit / Parus major Musvit / Parus major

Eneste tidligere fund af musvitter er 2, som blev fanget i helgolandsfælden på Nólsoy den 02. maj 2003. Det viste sig, at de var kommet til Færøerne med skib, og at den ene var blevet ringmærket ved Holbæk i Danmark.

Rosenfinke Carpodacus roseus

Carpodacus roseus Carpodacus roseus

Denne undslupne fangeskabsfugl (burfugl) blev fanget på Nólsoy 28.04.2003. Indtil videre er dette den eneste rosenfinke, som er registreret på Færøerne.

Fiskeørn Pandion haliaetus
Fiskeørn / Pandion haliaetus
Fiskeørn / Pandion haliaetus

12.09.2010 kom skibet Viking Lady til Runavík. Gæst ombord var denne fiskeørn, som viste sig at være en unge fra i sommer. Hans Eli Sivertsen havde fuglen i pleje i knapt 14 dage, hvor han hovedsagligt fodrede den med makrel.

25.09.2010 ringmærkede Jens-Kjeld Jensen fiskeørnen, hvorefter den blev sluppet fri igen.

Fiskeørn / Pandion haliaetus

Fiskeørn / Pandion haliaetus Fiskeørn / Pandion haliaetus Fiskeørn / Pandion haliaetus

Fiskeørn / Pandion haliaetus Fiskeørn / Pandion haliaetus Fiskeørn / Pandion haliaetus


Edderfugl Somateria mollissima faeroeensis
Edderfugl / Somateria mollissima faeroeensis
Edderfugl / Somateria mollissima faeroeensis

Hvert år ses enkelte udlandske edderfugle på Færøerne. Som det ses på fotografierne afviger de både i størrelse, farve og især på hovedprofilen. De færøske edderfugle er standfugle og af den særlige race Somateria mollissima faeroeensis, som tæller omkring 7000 par.

Edderfugl / Somateria mollissima faeroeensis

Dværgværling Emberiza pusilla
Emberiza pusillaEmberiza pusillaEmberiza pusilla
Det første fund af dværgværling for Færøerne blev registreret i marts 2010, da jeg fik denne fotograferede han indleveret til udstopning. Da dette er det første registrerede fund af dværgværling på Færøerne, vil de nærmere omstændigheder for fundet blive undersøgt.
Opdatering: Det har vist sig, at dværgværlingen landede helt udmattet på en fiskerbåd ca. 10 sømil øst for Fuglø sidst på sommeren i 2006.

Allike Corvus monedula
Allike / Corvus monedula
Allike / Corvus monedula Allike / Corvus monedula Allike / Corvus monedula Allike / Corvus monedula

Allike må siges at være en meget fåtallig eller snarere sjælden gæst her på Færøerne. Den 07.11.2009 var der 9 alliker at se i Rituvík ifølge Eiler Einarsson og dagen efter - den 08. 11.2009 - var der 2 at se på Nólsoy. Siden da har der været 11 alliker i Tórshavn, så det er ikke utænkeligt, at de bliver, når de nu har været her i snart 5 måneder.
Den 22.03.2010 var der 6 alliker ved indkøbscentret SMS i Tórshavn, hvor det lykkedes mig at tage disse fotografier af dem.

Opdatering: Her sidst i maj 2010 er alle allikerne fløjet hjem igen.
Allike / Corvus monedula Allike / Corvus monedula Allike / Corvus monedula Allike / Corvus monedula

Stenvender Arenaria interpres

Arenaria interpres Arenaria interpres

Stenvender kommer åbenbart tilbage til præcis samme overvintringssted år efter år. Denne fotograferede gamle han blev ringmærket af Guy Morrison i bygden Alert på Ellesmere Island i Nordcanada (82.30N - 62.20W) den 1. juni 2008. Hans Eli Sivertsen så den første gang 28. marts 2009 ved Bacalao i Tórshavn og igen i denne vinter (2009-2010) har HES set den samme sted. Den 1. februar 2010 tog Jens-Kjeld disse fotografier af stenvenderen.

Arenaria interpres Arenaria interpres Arenaria interpres Arenaria interpres

Hvidvinget korsnæb Loxia leucoptera
Hvidvinget korsnæb / Loxia leucoptera

Hvidvinget korsnæb er sjælden gæst her på Færøerne. Den er registreret 7 gange siden 11. august 1898. Denne ottende, en yngre han - nu udstoppet - blev fundet død på Suðuroy i sommeren 2008.


Hortulan Embrezia hortulana
Dette foto tog Esbern í Eyðansstovu på Mykines 24. oktober 2009. Fuglen blev også observeret der dagen efter.
Embrezia hortulana
Hortulan er fundet på Færøerne før: I 1926 blev en han fundet på Nólsoy.
I dagene 3. -5. november 1945 blev endnu en han fundet på í Nólsoy.
2. mai 1947 blev en han igen observeret på Nólsoy.

Blåstjert Tarsiger cyanurus
Blåstjert / Tarsiger cyanurus

Denne blåstjert blev fanget i Helgolandsfælden på Nólsoy 06.10.2009. Den kommer sandsynlig fra Rusland og er første fund for Færøerne af denne art.

Blåstjert / Tarsiger cyanurus

Korsnæb Loxia curvirostra
28. juni 2009 observerede Turið Vestergaard 6-8 korsnæb i Trangisvági, Suðuroy, og siden da er der kommet meldinger om korsnæb over hele landet.

Korsnæbbene kommer hertil fra Skandinavien, fordi der åbenbart er mangel på grankogler, hvis frø de lever af, i hjemlandet. Ved at flyve ud, håber de at finde mad.

Hidtil er flere korsnæb fundet døde. Den fotograferede gule hun foroven blev taget af en kat på Nólsoy i dag den 02. juli 2009. Og i dag fangede Agneta Jacobsen også 3 korsnæb i børnehaven på Nólsoy, hvoraf det ene var den røde fotograferede han foroven.

Sneugle Bubo scandiaca (Nyctea scandiaca)

Det lykkedes Símun Petersen at fotografere denne sneugle den 27. apríl 2009 i "Gilinum á Høgaryggi", som ligger mellem Múlahaga og Krossdal på Borðoy. Det er det 4 dokumenterede fund siden 1955, de 3 andre er:
Oktober 1990, Hvannasund, Viðoy: 1 hun fundet død af Oskar Simonsen og Poul Johannes Simonsen.
30. juli 2001: 1 set nord for Saksun, Streymoy af Kirstin Blom, Bette Johansen og andre, dokumenteret med foto.
11. september 2004: Trongisvágur, Suðuroy: 1 adult han set af Jens Petur Brattalíð. Foto af Bjarni Nygaard.
Der er flere ikke registrerede fund; blandt andet skød en Torvald 1 i Porkeri, Suðuroy omkring 1955. Omkring 1969 blev 1 set ved Sumba, Suðuroy. 1 han blev skudt på Nólsoy omkring 1970 (den blev udstoppet). Mange så 1 flyve ind over havnen på Nólsoy, da rutebåden Ritan lagde til kaj omkring 1978. 1 var ved at blive overkørt, da den en vinternat omkring 1975 sad midt på vejen mellem Tjørnuvík og Langasandur, og til sidst blev 1 set 27. november 2004 på Kirkjubønes, Streymoy af folk, som var på harejagt.

Sneuglens forekomst på Færøerne er uregelmæssig og ikke registreret systematisk.
Salomonsen (1963) angiver i alt 15 fund, bland andet ”en invasion” i 1955.
Sysselmand Müller (1863) skriver om 1 sneugle fra omkring 1843 og om 1, som overvintrede her i 1849-50. 1 blev fanget i 1855 og endvidere skriver han, at han samme år hørte om flere rundt om på øerne.
Nu kan man så spekulere over, om Salomonsen mon har skrevet 100 år forkert og tænkt på invasionen i 1855, men så er kommet til at skrive 1955 i stedet?
I oktober 1857 sås 2 sneugler ved Tórshavn og igen blev 1 set samme sted 25. maj 1861.
Andersen (1901) skriver, at Müller skød 1 gammel han ved Tórshavn den 14. september 1863. Andersen (1897) skriver efter Petur á Botni: Nyctea nivea: Den er flere gange set og en gang skudt på Nólsoy.
Salomonsen (1935): 1 hun Nordredal, Streymoy 18. juni 1897 og 1 Mykines 10. februar 1900.

Hvidskægget sanger Sylvia cantillans (Pallas, 1764)

Denne hvidskæggede sanger hun blev ringmærket på nólsoy 21. maj 2009. Dette er andet fund af denne art på Færøerne. Første fund var fredag d. 15. mai 2009 i Mykines bygd, hvor Hans Eli Sivertsen fotograferede en han.

Siden 08. maj 2009 er følgende nye fuglearter set på Færøerne: Aythya affinis, Hirundo daurica, Milvus migrans, Milvus milvus og Sylvia cantillans. De er ikke godkendt af SU endnu.

Kohejre Ardeola ibis
Ardeola ibis.
Færøernes første kohejre blev observeret i Dalinum på Viðoy af Tummas Thomasen den 28. september 2008. Tummas fortalte Olevinus Sørensen, Viðareiði om hejren, og ved frokosttid dagen efter observerede han den samme sted. Om aftenen fløj hejren til Viðareiði, hvor Tóri Simonsen og flere andre så den. Den 30. september lykkedes det Tóri Simonsen at tage bl.a. disse billeder.
Ardeola ibis.
Efter at Jens-Kjeld lagde oplysningerne ud på FaroeNature, har flere fugleinteresserede været på stedet for at se den sjældne gæst.

Mellemskarv Phalacrocorax carbo simensis

25. marts opdagede Karl Thomsen denne mellemskarv, som stod på Drotningarsteinur, Skálafjørður, Eysturoy. 29. marts lykkedes det Hans Eli Sivertsen af få taget dette pletskud af mellemskarven, som hermed er registreret som et førstegangsfund for Færøerne.

Phalacrocorax carbo simensis

Dværgfalk Falco columbarius på besøg sep. 2007
Falco columbarius Den islandske og færøske race hedder F. c. subaesalon og er større og mørkere end de andre racer. Falco columbarius
Færøerne har ca. 25 ynglepar af dværgfalk; men fugle fra den islandske bestand besøger ofte Færøerne på forårs- og efterårstrækket.

Ung dværgfalkehun

  Ung dværgfalkehun

Liste over sjældne fugle, der har besøgt Færøerne i 2005 og 2006


SU listen for Færøerne maj 2003


Sjælden and set i Sandágerði, Tórshavn

Den 11. maj 2005 opdagede Hans Eli Sivertsen en hun af hvidøjet and i Sandágerði i Tórshavn, og her sidst i maj er den der stadigvæk. Det er første fund af denne art på Færøerne.

Klik på billedet for fuld størrelse.

Klik på billedet for fuld størrelse.


Dværgmåge Larus minutes på besøg

Klik på billedet for fuld størrelse. Dværgmåge Larus minutes besøger Nólsoy igen

Dværgmåge Larus minutes på besøg

Denne dværgmåge blev atter fotograferet d. 24. maj, mens den fløj rundt sammen med riderne ved havnen på Nólsoy. Dette er den 11. observation af dværgmåge på Færøerne. Lørdag 10. april 2004, var denne affotograferede dværgmåge at se sammen med andre måger ved Nólsoy bygd, dette er det tiende fund af denne art på Færøerne.

Sjælden ringnæbbet måge set i Sandágerði, Tórshavn og på Vágar

Se flere fotos

Sjælden ringnæbbet måge set i Sandágerði, Tórshavn og på Vágar

Sidst i marts 2005 observerede Hans Eli Sivertsen en 2k ringnæbbet måge í Sandágerði i Tórshavn, og den er jævnligt observeret siden.
Og i maj 2005 er der også observeret mindst to 2k ringnæbbede måger i Miðvági. Den ene af dem opholdt sig hele sommeren i Vatnsoyrum. Ringnæbbet måge er kun registreret to gange før på Færøerne, og da var det også 2k'ere.


Amerikansk Låddenbenet musvåge på besøg

Amerikansk Låddenbenet musvåge

Læs den engelske artikel

Læs PDF artiklen fra Birding World

Læs PDF artiklen fra Birding World om forekomsten af amerikanske låddenbenede musvåger i Europa


Dværghejre Ixobrychus minutus

Denne dværghejre Ixobrychus minutus kiggede også forbi Færøerne.

Copyright ©Jens-Kjeld Jensen
All Rights Reserved